O galerii

Niezwykle duża, reprezentacyjna przestrzeń sali 113 w budynku ISP przy ulicy Dąbrowskiego 14 uzasadnia przystosowanie jej do potrzeb wystawienniczych. W Galerii prezentowany jest artystyczny dorobek i działalność studentów, pracowników oraz zaproszonych krajowych i zagranicznych gości. Ma ona za zadanie służyć promocji wszystkich kierunków Instytutu: Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, Grafiki, Malarstwa. Galeria posiada profesjonalną infrastrukturę ekspozycyjną: system ekspozycyjny, oświetlenie, aparaturę multimedialną i nagłaśniającą itp. Galeria umożliwia nadanie działaniom Instytutu promocji o regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym zasięgu.